Ανακοίνωση μίνι lock down Ημαθία

Ανακοίνωση μίνι lock down Ημαθία

Μίνι – λοκντάουν από αύριο πρωί στην Ημαθία η οποία εξακολουθεί δυστυχώς να παραμένει πολύ υψηλά σε ποσοστά κρουσμάτων. Ακριβώς ό,τι έγινε πριν από έναν χρόνο με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν σχεδίασε και δεν εφάρμοσε κανένα προληπτικό μέτρο.
Οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν στήριξε και δεν στηρίζει τα νοσοκομεία μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ήταν σχεδόν αναμενόμενες ενώ το μόνο μέτρο που λαμβάνει είναι η αναστολή εργασίας και κατά συνέπεια η αποδυνάμωση των δομών υγείας.
Έχει υποχρέωση να εξηγήσει στην μαθητική κοινότητα, γονείς και δασκάλους, στους εργαζόμενους της εστίασης, στους μικροεπαγγελματίες αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας μας τί μέτρα λαμβάνει για τον περιορισμό της διασποράς, την προστασία των πολιτών, την στήριξη της οικονομίας της Ημαθίας.
Η απουσία πρόληψης, σχεδιασμού, ιχνηλάτησης του ιού και παρακολούθησης της εξέλιξής του οδηγεί στην αγαπημένη τακτική της κυβέρνησης «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι».