Σιωπά η κυβέρνηση για την πανδημία, σιωπά και για την ακρίβεια» – Κατάθεση τροπολογίας για μειώσεις στα καύσιμα

Σιωπά η κυβέρνηση για την πανδημία, σιωπά και για την ακρίβεια» - Κατάθεση τροπολογίας για μειώσεις στα καύσιμα

Άγγελος Τόλκας : «Σιωπά η κυβέρνηση για την πανδημία, σιωπά και για την ακρίβεια» – Κατάθεση τροπολογίας για μειώσεις στα καύσιμα.

Το νέο κύμα ακρίβειας απειλεί τα νοικοκυριά ειδικά ενόψει χειμώνα. Το αγροτικό εισόδημα εξανεμίζεται. Οι επιχειρήσεις καλούνται να κάνουν ακόμη μεγαλύτερη οικονομία. Και όλα αυτά μέσα σε μια συνεχιζόμενη υγειονομική και οικονομική κρίση.
Η Κυβέρνηση παραμένει θεατής. Κανένας έλεγχος για την κερδοσκοπία, παραίτηση της πολιτείας από οποιαδήποτε πολιτική για την ενέργεια με την εκχώρηση της ΔΕΗ, πλήρης απουσία ελεγκτικών μηχανισμών.
Το μόνο που προτείνει η κυβέρνηση είναι η μείωση 9 Ευρώ στους λογαριασμούς ρεύματος.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση καταθέσαμε ερώτηση από τον περασμένο Ιούλιο, η οποία συζητήθηκε την Δευτέρα αλλά καμία απάντηση για παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν πήραμε.
Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ λάβαμε νομοθετική πρωτοβουλία και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα καταθέσαμε τροπολογία για μείωση των φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα ώστε να σταματήσει το ράλι ανατιμήσεων και η αύξηση του κόστους θέρμανσης ενόψει χειμώνα.
Η Ημαθία θα πληρώσει ακριβά το μάρμαρο.
Οι κυβερνητικοί βουλευτές της Ημαθίας θα μείνουν και σε αυτό το θέμα σιωπηλοί; Θα υπερψηφίσουν την πρότασή μας;

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”».

ΘΕΜΑ : Έκτακτες μειώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ενεργειακών Προϊόντων.
Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 1 της παρούσας προβλέπεται η μείωση των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τις περιπτώσεις β΄, γ΄, στ΄, ιζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με βάση τους ελάχιστους συντελεστές της Ε.Ε. Η μείωση αφορά σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως το φυσικό αέριο, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και ισχύει για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2 της παρούσας προβλέπεται η μείωση των συντελεστών του ΕΦΚ στο κατώτατο επιτρεπόμενο όριο, με βάση τους ελάχιστους συντελεστές της Ε.Ε., για το πετρέλαιο θέρμανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την περίοδο από την 15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Απριλίου 2022, όταν οι ανάγκες του πληθυσμού είναι αυξημένες.
Συγκεκριμένα, για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους των αντίστοιχων άρθρων, ο φόρος που αντιστοιχεί στην αμόλυβδη βενζίνη και τη βενζίνη χωρίς μόλυβδο με προσθήκη ειδικών προσθέτων, μειώνεται από τα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, στα 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Ο φόρος που αντιστοιχεί στο πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) μειώνεται από τα 410 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, στα 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Ο φόρος που αντιστοιχεί στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) θέρμανσης, μειώνεται από τα 410 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Παράλληλα, το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για θέρμανση και αφορά λοιπούς καταναλωτές, μειώνεται από 1,5 ευρώ ανά Gigajoule, σε 0,30 ευρώ ανά Gigajoule.
Οι παραπάνω μειωμένοι συντελεστές κινούνται στα κατώτατα όρια των συντελεστών ΕΦΚ της Ε.Ε και επιφέρουν την αναγκαία και γενναία φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών. Απώτερος στόχος είναι η αναχαίτιση του νέου κύματος ακρίβειας που επιβαρύνει υπέρμετρα τους καταναλωτές, ενώ προβλέπεται και η αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων, εξαιτίας της γενναίας μείωσης του ΕΦΚ.
Η χρονική διάρκεια ισχύος των παραπάνω άρθρων δύναται να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών δυνάμει του οξυμένου κύματος ακρίβειας.

Β. Προτεινόμενη διάταξη

1) Ειδικά για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022, με δυνατότητα παράτασης, οι περιπτώσεις β΄, γ΄, στ΄, ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, διαμορφώνονται και ισχύουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

– με αριθμό οκτανίων (RON)

μικρότερο του 95

– με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή 

μεγαλύτερο του 95, αλλά                                                                         μικρότερο του 98

– με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή

μεγαλύτερο του 98

2710 12 41

2710 12 45

2710 12 49

359

1.000 λίτρα

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 2710 12 51 και 2710 12 59

2710 12 41

2710 12 45

και

2710 12 49

359

1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων                                                           

                                                                

2710 19 43 έως

2710 19 48

και

2710 20 11

έως

2710 20 19

330

1.000 λίτρα

ιζ) Φυσικό αέριο που

χρησιμοποιείται ως καύσιμο

θέρμανσης

– για οικιακή χρήση                                                                       

                                                                                                                               

– για χρήση από τους

λοιπούς καταναλωτές                                                              

27111100 και 27112100

0,30

0,30

Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη

2) Ειδικά για την περίοδο από την 15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Απριλίου 2022, με δυνατότητα παράτασης, το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 διαμορφώνεται και ισχύει ως εξής:

α) Για την εφαρμογή των περιπτώσεων ζ’ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια΄ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την 30η Απριλίου 2022, με δυνατότητα παράτασης, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Τσίπρας Αλέξης

Γεροβασίλη Όλγα

Αχτσιόγλου Ευτυχία

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Νάσος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αμανατίδης Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστόλου Βαγγέλης

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βασιλικός Βασίλης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Βίτσας Δημήτρης

Βούτσης Νίκος

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Νατάσα

Γκιόλας Γιάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανώλης

Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γιώργος

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Πέτη

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Φλαμπουράρης Αλέκος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Τάκης

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Στις 17.9.21 επιβλήθηκε στην Ημαθία, μαζί με άλλους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, mini lock down. Η κατάσταση με την διασπορά του Κορωνοϊού συνεχώς επιδεινώνεται.
Η Ημαθία βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα στις πρώτες θέσεις των νομών σε κρούσματα και σε θετικότητα, όπως αποδεικνύεται από τις ημερήσιες εκθέσεις του ΕΟΔΥ, με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία και τη ζωή των πολιτών.
Πληθώρα δημοσιευμάτων και ο ίδιος ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Λόγια Σταράτα» του «Ράδιο Αιχμή-102,8» επίσης αναφέρουν την αύξηση κρουσμάτων σε σχολικές τάξεις και την ανησυχία των επιστημόνων για την πορεία του ιού στην βόρεια Ελλάδα.
Και όλα αυτά τη στιγμή που πέρυσι σημειώνονταν η ίδια σχεδόν εικόνα και πορεία κρουσμάτων στο Νομό Ημαθίας που οδήγησε στα οδυνηρά αποτελέσματα και απώλειες του περσινού χειμώνα όπου και πάλι η Ημαθία πρωταγωνιστούσε στους αρνητικούς δείκτες.
Η κυβέρνηση αγνοεί και πάλι την πραγματικότητα, τις εισηγήσεις των ειδικών και την περυσινή εμπειρία.
Επειδή, η προστασία της υγείας των πολιτών είναι υποχρέωση της πολιτείας, όταν μάλιστα εδώ και καιρό προειδοποιούμε ότι προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη του Ιού.
Επειδή η πολιτεία οφείλει να παρέχει στους πολίτες έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση για τα επιδημιολογικά στοιχεία της κάθε περιοχής και τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις για την διαχείριση της πανδημίας.
Επειδή έχετε υποχρέωση προς του κατοίκους της Ημαθίας να μας πληροφορήσετε για τις αποφάσεις και την ολιγωρία σας καθώς δεν προκαλέσατε ούτε μία απλή συνάντηση των αρμόδιων φορέων ούτε τοποθετήθηκε ειδικά για την Ημαθία κανένας κυβερνητικός παράγοντας.
Επειδή στην Ημαθία καταγράφονται καθημερινά πολλές δεκάδες κρούσματα COVID -19 ενώ τα Νοσοκομεία παραμένουν σε τρομερή πίεση.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα λάβατε εγκαίρως ενώ βλέπατε την εξέλιξη των πραγμάτων και ειδικότερα ποια μέτρα ιχνηλάτησης του ιού ώστε να απομονώσετε τους χώρους υπερμετάδοσης και ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς ενεργοποιήσατε;
2. Υπάρχει σχέδιο για την ενίσχυση των δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων ( rapid test) από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ ;
3. Γιατί πια δεν ακούμε πουθενά για την εξέλιξη του ιικού φορτίου στα λύματα;
4. Με ποια δεδομένα δεν κάνατε πρόβλεψη και καμία ειδική συνεργασία στην Ημαθία με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να καταρτισθεί ειδικό σχέδιο δράσης, πρόληψης και ελέγχου ενώ βλέπατε τα πράγματα να εξελίσσονται όπως πέρυσι; Είναι παντελής η απουσία της Κυβέρνησης από κάθε δράση ενημέρωσης και κινητοποίησης στην Ημαθία.
5. Γιατί δεν ενδυναμώσατε τα νοσοκομεία, δεν έγιναν προσλήψεις και δεν λειτουργήσατε νέες ΜΕΘ ;
6. Γιατί δεν ανακαλείτε την αναστολή εργασίας των υγειονομικών, ενώ βλέπετε την βόμβα που πλησιάζει, τοποθετώντας τους σε άλλες θέσεις εντός των νοσοκομείων ώστε να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα τμήματα και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι που δεν τέθηκαν σε αναστολή;
7. Πώς θα επανεκκινήσετε το εμβολιαστικό πρόγραμμα που οδηγείτε σε αποτυχία καθώς το 50% στην Ημαθία σχεδόν δεν έχει εμβολιασθεί εξαιτίας των παλινωδιών, των αντιφατικών μέτρων, την επιλογή σας να επιβάλλεται βίαια και όχι με ενημέρωση και κατάλληλο τρόπο τον εμβολιασμό.

Ο ερωτών βουλευτής

Άγγελος Τόλκας