ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΗΜΑΘΙΑ

Η επόμενη ημέρα για την Ημαθία

Ανάκαμψη κατάλληλη για όλους

ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Άγγελος Τόλκας

Οφείλουμε να δουλέψουμε σε ένα σχέδιο που :

1. Υποστηρίζει

Υποστηρίζει την προετοιμασία για τις δουλειές του αύριο μέσα από την επένδυση σε υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε μια κοινωνία αλληλεγγύης

3. Στηρίζει

Στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν

2. Τοποθετεί

Τοποθετεί στο κέντρο της οικονομίας την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τον περιορισμό των αποβλήτων και την στήριξη της πράσινης ενέργειας / μετάβασης

Αυξάνει

Αυξάνει τις εξαγωγές, αναδεικνύει την ταυτότητα του αγροδιατροφικού προϊόντος και χτίζει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με νέα αυτοπεποίθηση, με κινητικότητα και εξωστρέφεια απέναντι στη μιζέρια των κοινότυπων απαντήσεων στα μόνιμα προβλήματά μας.