ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Με τις αξίες της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, για μια ριζοσπαστική πρόταση για τον τόπο μας

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση, επανάχρηση και αποκατάσταση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών και περιβαλλοντικών πηγών που τις μοιράζονται όλοι σήμερα αλλά και οι επόμενες γενιές. Μας κινητοποιεί η δράση να αφήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας μια καλύτερη χώρα από αυτήν που έχουμε σήμερα.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Ισότητα

Η ισότητα και η δικαιοσύνη μπορούν να αποτελέσουν τα ισχυρά θεμέλια μιας δίκαιης κοινωνίας που συμπεριλαμβάνει τους πάντες, αποδέχεται την διαφορετικότητα, προωθεί την συνεργασία. Πιστεύουμε στην ισότητα και την δικαιοσύνη των αποτελεσμάτων της δράσης μας.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Ελευθερία

Κανένας συμπολίτης μας στο περιθώριο. Οι Έλληνες έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν τις δυνατότητές τους και τα ταλέντα τους. Να μοιράζονται την ευημερία, να νιώθουν ότι η προσφορά τους έχει αντίκρισμα, να μην ορθώνονται τείχη κοινωνικά, γεωγραφικά ή άλλα απέναντί τους.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Ευκαιρίες

Η ισότητα και η δικαιοσύνη μπορούν να αποτελέσουν τα ισχυρά θεμέλια μιας δίκαιης κοινωνίας που συμπεριλαμβάνει τους πάντες, αποδέχεται την διαφορετικότητα, προωθεί την συνεργασία. Πιστεύουμε στην ισότητα και την δικαιοσύνη των αποτελεσμάτων της δράσης μας.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Αλληλεγγύη

Υπάρχουν κοινά δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις που αποτελούν εγγύηση για τη λειτουργία μας ως κοινωνία. Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια υποστηρικτική, ανεκτική και υπεύθυνη κοινωνία που μπορεί να βασίζεται στην πολιτεία όταν υπάρχει ανάγκη.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Βιωσιμότητα

Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση, επανάχρηση και αποκατάσταση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών και περιβαλλοντικών πηγών που τις μοιράζονται όλοι σήμερα αλλά και οι επόμενες γενιές. Μας κινητοποιεί η δράση να αφήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας μια καλύτερη χώρα από αυτήν που έχουμε σήμερα.