Άγγελος Τόλκας : «Με τις παλινωδίες σας αποκλείετε τα άτομα με αναπηρία από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης που τους προσφέρουν διέξοδο και στήριξη».

Άγγελος Τόλκας : «Με τις παλινωδίες σας αποκλείετε τα άτομα με αναπηρία από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης που τους προσφέρουν διέξοδο και στήριξη».

Ο Βουλευτής Ημαθίας Άγγελος Τόλκας με ερώτησή του φέρνει στη Βουλή το θέμα αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,  επειδή το Υπουργείο Υγείας δε συστήνει τις σχετικές ιατρικές επιτροπές ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Στην ερώτηση επισημαίνεται το χρέος της Πολιτείας να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τις οικογένειές τους ειδικά μέσα στην υγειονομική κρίση. Το Υπουργείο κατηγορείται ότι μετά από 2 αλλαγές των σχετικών νόμων δεν προχωράει στην σύσταση επιτροπών ανά Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου τα άτομα που προβλέπει ο νόμος να εξαιρεθούν από τη διαδικασία εμβολιασμού σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

Όπως τόνισε, αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι ο αποκλεισμός ουσιαστικά των δικαιούχων από κάθε διέξοδο απασχόλησης, η επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής τους υγεία.

Ο Βουλευτής Ημαθίας ζητά απαντήσεις από τον κ. Πλεύρη εάν θα προχωρήσει στη σύσταση τριμελών επιτροπών, πότε θα γίνει η σύσταση αυτών και εάν θα στηρίξει εμπράκτως τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, εν μέσω πανδημίας του Κορωνοϊού.

 

 Αθήνα, 26/10/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον:

 κο Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Aποκλεισμός ατόμων με αναπηρία από ΚΔΑΠ-ΑμεΑ εξαιτίας της μη σύστασης υγειονομικών επιτροπών ανά ΥΠΕ.

Κύριε Υπουργέ,

Ο πρόσφατος Νόμος 4839/2021 και συγκεκριμένα το άρθρο 40 προβλέπει ότι το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 36 Ν.4829/2021, συμπληρώνεται ως εξής :  “Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. Ειδικώς τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές του δεύτερου εδαφίου.”  

Σε μία χώρα όπου τα άτομα με αναπηρία στερούνται πολύτιμα δικαιώματα, τα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ προσφέρουν σημαντικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, καθώς αποτρέπουν την ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων τους αλλά και τους βοηθούν να κοινωνικοποιηθούν και να έχουν ποιότητα ζωής.

Οι ευάλωτες αυτές ομάδες και οι οικογένειές τους, τώρα που η πανδημία του COVID-19 καλπάζει ειδικά μάλιστα στην Βόρεια Ελλάδα αλλά στην Ημαθία ιδιαίτερα, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και δεν στηρίζονται άμεσα και ουσιαστικά.

Αυτό προκύπτει επειδή δεν είναι δυνατός ο εμβολιασμός τους για ιατρικούς και πρακτικούς λόγους.

Η καθυστέρηση και η αδιαφορία της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Υγείας να συστήσει υγειονομικές επιτροπές όπως αναφέρει ρητά ο νόμος, έχει οδηγήσει σε επιβάρυνση της υγείας των ΑΜΕΑ, σε αύξηση των επιληπτικών κρίσεων, σε αυτοτραυματισμούς και σε επιθετικότητα ιδίως σε παθήσεις όπως του αυτισμού και των επιληψιών.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει έστω και καθυστερημένα σε σύσταση των τριμελών επιτροπών που ορίζονται στο Νόμο σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να εξαιρεθούν από τη διαδικασία εμβολιασμού κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται και έγκρισης της τριμελούς επιτροπής.

ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

ΕΠΕΙΔΗ τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους πρέπει να στηριχτούν έμπρακτα την περίοδο αυτή του COVID-19 περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται άμεσα αναγκαία η σύσταση των τριμελών επιτροπών ανά υγειονομική περιφέρεια προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συνεχίσουν την καθημερινότητα τους με την παρουσία τους στα ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.

ΕΠΕΙΔΗ είναι αδικαιολόγητη η αμέλεια της κυβέρνησης για την ψυχική και τη σωματική υγεία των ατόμων ΑΜΕΑ.

Ερωτάσθε :

  1. Θα προχωρήσετε στην άμεση σύσταση των τριμελών επιτροπών, προκειμένου να απελευθερωθούν από αυτήν την ιδιότυπη ομηρεία τα άτομα που το δικαιούνται ;
  2. Πότε προσδιορίζετε χρονικά να ολοκληρωθεί η ανωτέρω σύσταση;
  3. Θα στηρίξετε εμπράκτως τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία ή θα συνεχίσετε την αδιαφορία και τις παραλείψεις σας ;

 Ο ερωτών βουλευτής

 Άγγελος Τόλκας